Župa: Jedyn pomnik Bismarcka na Łužiskich horach dosaha

Župa „Jan Arnošt Smoler” Budyšin je wyšemu měšćanosće Alexanderej Ahrensej list w naležnosći planowaneho pomnika Bismarcka pósłała. Podpisała je list tuchwilu amtěrowaca županka Jana Pětrowa. Fota: Jurij Łušćanski Město Budyšin Měšćanosta A. Ahrens Mjasowe wiki 1 02625 Budyšin          Budyšin, dnja 15.10.2021 Česćeny knjez měšćanosta Ahrens, ze zadźiwanjom smy čitali, zo je Měšćanska rada Budyšina…

Domowina schreibt an Bautzener OB wegen Bismarck-Denkmal

Der Vorsitzende der Domowina, Dawid Statnik, hat sich in einem Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Bautzen gewandt und ihn ersucht, sich „dafür stark zu machen, dass es nicht zur Wiedererrichtung eines Bismarck-Denkmals auf dem Czorneboh/Čornobóh kommt.“ In dem Schreiben bekräftigt Statnik die Kritik des sorbischen Dachverbandes an der Entscheidung des Stadtrats-Hauptausschusses, die die Domowina…

Domowina lehnt „Rückkehr von Bismarck auf den Czorneboh“ ab

Domowina „nawrót Bismarcka” na Čornobóh wotpokazuje K diskusiji wo planowanym nowonatwarjenju pomnika Bismarcka na Čornoboze so předsyda Domowiny, Dawid Statnik, wupraja: Rozsud hłowneho wuběrka měšćanskeje rady Budyšin wobžarujemy. Bismarck so na Čornobóh wróći – što je to do signala w dobje zjednoćeneje Europy? Najebać wšě napjatosće wšědny dźeń su so europske ludy z myslenjom Bismarcka,…

Domowina-Preise und Ehrenabzeichen 2021 / Myto Domowiny a čestne znamješko 2021

 „Druhdy so kritizuje, zo so Serbstwo hustodosć na wěste klišeje redukuje. Tomu móžemy sami najlěpje tak wotpomhać, zo wo bohatej mnohotnosći serbskeo angažementa powědamy”, praješe předsyda Domowiny, Dawid Stadtnik, na lětušim wuznamjenjenskim zarjadowanju třěšneho zwjazka Łužiskich Serbow pjatk wječor w Budyskim Serbskim domje. W swojim powitanju je Statnik na to skedźbnił, zo „Serbstwo njesaha jenož…

Wupisanje Wojerec za management projektow změny strukturow

Město Wojerecy přewjedźe hač do pjatka, 8. winowca 2021, wupisanje městnow za projektowych managerow w zwisku ze změnu strukturow. Hladajo na naše wuske zhromadne dźěło z městom wěmy, zo bychu so wosebje tež nad požadanjemi wjac ludźi ze znajomosćemi serbšćiny wjeselili. Štóž wupisanje dotal na wědomje brał/ła njeje, móže so wězo hišće krótkodobnje požadać. Hlejće…

“Swětowe kulturne derbstwo ze śerpjenim a łamkami”? Dolnołužyska župa jo debatěrowała wó wobchadanju z pógórnistwoweju krajinu

Wałtoru wjacor jo se w Serbskem domje w Chóśebuzu zmakało pśedsedaŕstwo nejwětšego regionalnego zwězka Domowiny – Dolna Łužyca k aktualnemu pósejźenju. Z glědanim na rowno akle nowo wuzwólony Zwězkowy sejm jo se regionalny pśedsedaŕ dr. Pětš Šurman za to wugronił, až se Domowina w kontakśe z wótpósłanymi na pśiwześe šćita autochtonych mjeńšynow do Zakładneje kazni…

Myto Domowiny a čestne znamješko 2021 / Engagierte aus der ganzen Lausitz werden ausgezeichnet

Referent Domowiny za kulturu a wukraj, Clemens Škoda, informuje: Po tym, zo su lětsa zaso tójšto namjetow jednotliwcow a ze serbskich towarstwow Domowinje dóšli, je Mytowanski wuběrk na swojim posedźenju 14.09.2021 wuradźował a sćěhowacych lawreatow wuzwolił: Myto Domowiny 2021 Brigitta Räßlerowa z Narća   Marija Elikowska-Winklerowa z Chóśebuza         Beno Budar z Hornjeho Hajnka  Myto Domowiny za…

Wojerecy serbsku rěč a kulturu w swojich projektach změny strukturow zapřijeja – wyši měšćanosta w rozmołwje z Domowinu

Torsten Ruban-Zeh (SPD), Wojerowski wyši měsćanosta, je zastupjerjow Domowiny na rozmołwu wo temje přeprosył, kak by město naležnosće serbskeho ludu najlěpje do swojich projektow w zwisku ze změnu strukturow zapřijeć móhło. Na wuměnje w radnicy srjedu popołdnu su so předsyda Domowiny, Dawid Statnik, referent třěšneho zwjazka za hospodarske a infrastrukturelne naležnosće, Pětr Brězan, a regionalna…

Dawid Statnik zum Ausgang der Bundestagswahl – Medienzitate

https://www.volksstimme.de/panorama/domowina-zum-wahlerfolg-stimme-fur-minderheitenpolitik-3251818 https://amp.welt.de/regionales/berlin/article234051404/Domowina-zum-Wahlerfolg-Stimme-fuer-Minderheitenpolitik.html?__twitter_impression=true https://www.freiepresse.de/nachrichten/sachsen/domowina-zum-wahlerfolg-stimme-fuer-minderheitenpolitik-amp11737195 https://www.morgenpost.de/berlin/article233441797/Domowina-zum-Wahlerfolg-Stimme-fuer-Minderheitenpolitik.html https://www.evangelisch.de/inhalte/191161/27-09-2021/domowina-chef-statnik-protest-kann-kein-inhalt-sein https://www.sonntag-sachsen.de/landesbischof-bilz-zum-wahlergebnis-sachsen

Wird geladen…

Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte aktualisiere die Seite und/oder versuche es erneut.


Meinem Blog folgen

Erhalte Benachrichtigungen über neue Inhalte direkt per E-Mail.