dr. Susanne Hozyna (61, z Budyšina)

(originalny, wot požadarki zapodaty tekst)

powołanje: kulturna wědomostnica

dźěłowe městno: Serbski institut Budyšin

čłonstwo a funkcija w serbskich towarstwach:

  • 2019 – čłonka wokrjesneho kruha za serbske naležnosće
  • 2009-2019 – předsydka dźěłoweho kruha za serbske naležnosće při měšćanskej radźe Budyšin

dalše čestnohamtske dźěło serbskeho razu:

  • 2017 – čłonka Sakskeho kulturneho senata (tam čłonka we wšelakich dźěłowych skupinach)
  • 2019 – čłonka fachoweje přirady “Spartenübergreifende Projekte” při Załožbje za kulturu w Sakskej

wosebite znajomosće a nazhonjenja na serbskim polu: know how na polu kulturno-politiskich jednanjow we wšelakich gremijach; předstawy, kak móže so serbska kultura w přichodźe zmysłapołnje wuhotować a wuwiwać à nadawki wědomosće při tym

motiwacija a wobsahowe ćežišća:

Što je mje wosobinsce pohnuło, za załožbowu radu kandidować?

Sprawnje prajene sym hakle po rozmołwje z předsydu Domowiny chutnje wo kandidaturje za załožbowu radu rozmyslowała. A hačrunjež je so mi jeho próstwa wjeseliła, njeje mi rozsud za přewzaće tutoho nadawka lochko padnył. Běch dźesać lět čłonka Budyskeje měšćanskeje rady; tuž wěm, kelko wosobinskeho angažementa sebi tajki hamt žada. Wyše toho sym hižo w załožbowej radźe skutkowała. Smy před 15 lětami po dołhim diskusijam a krutym jednanjam rozsudy za strukturne změny w institucionelnej zestawje serbskeje kultury tworić dyrbjeli, kotrychž wuskutki poprawom hakle dźensa połnje widźeć su. Wšitke tute nazhonjenja wunuzuja mi wulki respekt. Sobudźěło w załožbowej radźe sej wjace žada hač přehladanje projektowych próstwow z krótkodobnym dosahom, zasadźenje za wosobinske koniki abo wjeselo na soburěčenju. Rozsudne za moju kandidaturu wšak su moje nazhonjenja jako čłonka Sakskeho kulturneho senata – gremija, kotryž spěchowansku politiku kraja a komunow za wuměłstwo a kulturu poradźujo přewodźa a wobsahowe ćežišća doporuči. Ze swojeho skutkowanja w tutym gremiju wěm, kak trěbny rozhladniwy a mudry diskurs wo přichodnym wuwiću serbskeje kultury a wo wužiwanju za to trěbnych financnych srědkow je. Při tworjenju tutoho diskursa chcu so ze swojej wědu – tež na polu parlamentariskich jednanjow – rady w załožbowej radźe angažować.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s