Frank Knobloch (56, z Delnjeho Wujězda)

(originalny, wot požadarja zapodaty tekst)

powołanje:

hač do 31.10.2022 – zarjadniski hospodar – stawnik
wot 01.11.2022 – rěčny motiwator

dźěłowe městno: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.

čłonstwo a funkcije w serbskich towarstwach:

  • předsyda towarstwa ZAHRODKA 1921 z.t. w Delnim Wujězdźe
  • čłon předsydstwa – “Uhyster Heimatverein”

motiwacija a wobsahowe ćežišća:

Sym 56 lět stary a mam jako zarjadniski hospodar powołanske nazhonjenja ze zlutniwym a skutkownym nałožowanjom dawkowych pjenjez za zjawne naležnosće. Zdobom so jako sobuzałožer a předsyda serbskeho towarstwa „Zahrodka 1921 z.t.” w Delnim Wujězdźe ze serbskim žiwjenjom na bazy wuznawam. Smy ze znowazałoženjom něhdyšeho tradicionelneho towarstwa nawjazujo na stawizny regionalny přinošk k byću a traću serbskeho ludu zdokonjeli, kotryž krok po kroku dale wuwiwamy. Wosebje wažne je nam wožiwjenje serbšćiny wšědny dźeń; hižo za čas pandemije smy z online-kursom z Marekom Krawcom, kiž tehdom hišće w Praze bydleše a mjeztym jako docent Rěčneho centruma WITAJ za dorosćenych dźěła, wuhibki do tutoho směra stajili.

Wot 1.11.2022 mam jako – sam hišće wuknjacy – motiwator Domowiny za rěč w mojej domiznje wožiwjenje maćeršćiny mojeho pradźěda na starosći, kiž je w lěće 1948 jako zapósłanc prěni Sakski serbski zakoń w krajnym sejmje wopodstatnił. Wěmy, zo je prěni tajki zakoń w Němskej za škit a spěchowanje serbskeje rěče a kultury na jednym boku wjele spomóžneho wuskutkował, na druhim boku pak tomu zadźěwał njeje, zo je so serbšćina tež w našich kónčinach we wšědnym žiwjenju zhubiła. Jako wjesny předstejićer angažuju so intensiwnje za to, zo naša starodostojna rěč takrjec z rowa stanje a zaso bytostny element našeho towaršnostneho žiwjenja budźe. K tomu słuša runohódna prezenca serbšćiny w samsnej wulkosći na wšěch pućnikach a taflach z mjenami wsow a drohow.

Wjele lět so hižo regionalnemu planowanju a pěstowanju stykow mjez wšelakimi regionami Łužicy wěnuju. Chcu swoje praktiske kompetency na polu komunalneje politiki a regionalnych perspektiwow do dźěławosće załožboweje rady sobu přinjesć.  Sym komunikatiwny typ a so jara na wuměnu mjeze Serbowkami a Serbami z cyłeje Łužicy wjeselu. Myslu sej, zo mamy tuchwilu wulku historisku zamołwitosć, statne spěchowanje za wožiwjenje Serbstwa wosebje tež w brunicowych rewěrach tak efektiwnje kaž móžno nałožować, zo bychmy škody našeje narodneje substancy z doby wudobywanja brunicy wurunali a nowemu schadźenkej serbskeho žiwjenja wožiwić dać.

Předsydstwo župy „Handrij Zejler” je mje jako „fachowsce a komunikatiwnje kompetentneho sobuwuhotowarja procesow wuwića ramikowych wuměnjenjow serbskeho žiwjenja” za wólby do załožboweje rady namjetowało. Mi je pak wažne na to skedźbnić, zo njeje tajka kompetenca ryzy indiwiduelny wukon, ale wupłód zakótwjenosće we wjesnych strukturach a towaršnostnych cyłkach, w kotrychž su so ludźo na puć podali, rozmachej Serbstwa dopomhać. A wězo, kaž župa w swojim wopodstatnjenju piše, sym „zwólniwy, so w serbšćinje dale zaměrnje tak wukmanjeć”, zo bych „zhromadne dźěło z druhimi serbskimi załožbowymi radźićelemi tež jako rěčny rum pěstować móhł”.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s