Marko Kowar (63, z Miłoćic)

(originalny, wot požadarja zapodaty tekst)

powołanje: kulturny wědomostnik, sorabist a etnograf

dźěłowe městno: na wuměnku

čłonstwo a funkcija w serbskich towarstwach:

  • wjesne towarstwo “Miłočanska žaba” z.t. (předsyda)
  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu (w předsydstwje)
  • Maćica Serbska
  • Zwjazk za serbski kulturny turizm
  • Serbski Sokoł

dalše čestnohamtske dźěło serbskeho razu: předsyda přihotowanskeho wuběrka za mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica” a z tym zwisowace funkcije w CIOFF

motiwacija a wobsahowe ćežišća:

Hłowna motiwacija je situacija, zo nimale wšitcy dotalni serbscy radźićeljo hižo njekandiduja. Po tym zo su mje jednotliwcy a towarstwa kaž Kamjenska župa abo Zwjazk za serbski kulturny turizm na to narěčeli, hač njebych chcył ze swojimi nazhonjenjemi w nowej wólbnej dobje sobu skutkować, sym so za kandidaturu rozsudźił.

W slědowacych serbskich towarstwach sym z aktiwnym čłonom: Maćica Serbska, Zwjazk za serbski kulturny turizm, Spěchowansku kruh za serbsku ludowu kulturu, Serbski Sokoł, “Miłočanska žaba” z.t.. Regionalne wuwiće kónčiny Hornjołužiska hola a haty podpěram jako předsyda rozsudźaceho gremija za přesadźenje LEADER – strategije. Dale sym předsyda přihotowanskeho wuběrka za mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica”. Dźěławosć Załožboweje rady je mi derje znata. Jónu běch jako naslědnik za wróćo stupjeneho čłona w čłon rady radźe, dwójce su mje do rady wuzwolili jako zastupowaceho a jako rjadneho čłona (2011-2015 a 2015 do 2019). Strukturu a dźěławosć załožby znaju z jeje załoženja 1991 a tohorunja sym dóstał dohlad do skutkowanja přisłušnych ministerstwow w Sakskej, Braniborskej a zwjazka. Wažne mi je, zo na jednej stronje spěchowane serbske institucije swoje nadawki widźa a spjelnja, zo tworja a skutkuja tak rjec jako fundament rěčneho a kulturneho wuwića w Serbach a zo so na druhej stronje inowaciski potencial projektoweje dźěławosće za serbsku rěč a kulturu wuwije a spěchuje.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s