„Lěto Zejlerja a Kocora“ z 30 zarjadowanjemi a 340 spěwarjemi z cyłeje Łužicy jako wjeršk

Składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja († 15.10.1872) a 200. narodnin Korle Awgusta Kocora (* 3.12.1822) so něhdźe 30 zarjadowanjow a akcijow wotměje, z kotrymiž dopominamy na skutkowanje a kulturne herbstwo tuteju wusahowaceju wosobinow našich stawiznow. Najznaćiši wupłód dołheho, wuměłsce přewšo wunošneho přećelstwa mjez basnikom Zejlerjom a komponistom Kocorom bě zjawna premjera spěwa „Rjana Łužica“ na prěnim serbskim spěwanskim swjedźenju 1845 w Budyšinje, kotruž Serbja bórze za swoju hymnu přiwzachu. Wjeršk „Lěta Zejlerja a Kocora“ dnja 29.10.2022 w Budyskej Krónje budźe na to nawjazować. Projektna managerka Rejzka Krügerowa na nowinarskej konferency, kotraž so online wotmě, zdźěli, zo je so hižo 340 spěwarkow a spěwarjow z cyłeje Łužicy na tute zarjadowanje přizjewiło. A zajimowany publikum móže zarjadowanje přez livestream sobu dožiwić.

Přihotowanska skupina je za nje 20 spěwow wupytała, kotrež wšitcy wobdźělnicy z notami dóstanu. Judit Kubicec, něhdyša intendantka Serbskeho ludoweho ansambla, a Friedemann Böhme, wuměłski nawoda 1. serbskeje kulturneje brigady a něhdyši cyrkwinskohudźbny direktor, budźetaj chóry, kotrež sej to přeja, při nazwučowanju spěwow podpěrować. Wječor ma słužić zhromadnemu spěwanju a z njeho ma wuchadźeć čerstwy impuls za sylne spěwanske hibanje w Serbach. Nazajtra, dnja 30.10.2022, budźemy z nutrnosću w tachantskej cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje na tuteju wótčincow spominać.

Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu, skutkuje jako „organizatorisce podpěrowaca ruka“ při tutym z bazy wušłeho rjadu zarjadowanjow „Lěta Zejlerja a Kocora“. Na online-konferency běchu mnozy akterojo serbskeho kulturneho žiwjenja ideje za njón zběrali. Škoda skedźbni tež na kooperaciju z „Łužiskim hudźbnym lěćom“ a na rozmołwy we wobłuku kampanje „Sorbisch? Na klar.“  Zarjadowanja swjedźenskeho lěta njejsu jenož „serbske swjedźenje za Serbow“, ale poskitk za šěroku zjawnosć. Wšitcy su wutrobnje na nje přeprošeni.

Dramaturgowka Serbskeho ludoweho ansambla, Jěwa-Marja Čornakec, zwoła hišće raz prěni nastork do pomjatka: Nazymu 2019 bě so Friedhart Krawc ze Swóncy (Großschweidnitz) w SLA prašał, hač njehodźał so 2022 spěwanski swjedźeń přewjesć. Hižo w januaru 2020 so přihotowanski kruh prěni raz zeńdźe.

Zarjadowarka spěwneho swjedźenja je nětko Załožba za serbski lud, wo organizaciju stara so Domowina, kooperaciski partner je Zwjazk serbskich spěwarskich towarstwow. Rěč nastupajo budźe poměr mjez hornjo- a delnjoserbšćinu wuwaženy, rjekny Rejzka Krügerowa. Tež jednotliwcy, kotřiž chcedźa sobu spěwać, móža so hišće w decembru 2021 rady z mejlku přizjewić: rejzka.kruegerowa@domowina.de

Do šěrokeho spektruma přinoškow „Lěta Zejlerja a Kocora“ słušeja wubědźowanje w komponowanju, čitanja a ekskursije kaž tež koncerty po wšej Łužicy. Planowane je tež digitalne wudaće twórbow Handrija Zejlerja a němski přełožk biografije Korle Awgusta Kocora. Mnohe zarjadowanja budu so nahrawać, a serbsku hymnu wuda załožba na zynkonošaku.

TULE STAJNE AKTUALIZOWANJE TERMINOW: https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Mediathek/Material_Domowina_NEWS_Anlagen/2022_Leto_Zejlerja_a_Kocora.pdf

informacije wo prěnjotnym stawje Lěta Zejlerja a Kocora (přehlad terminow, kotrež so do tutoho ramika hodźa) – mjeztym płaći horjeka placěrowany wukaz (link) na aktualizowany staw.

Ein Gedanke zu “Lěto Zejlerja a Kocora 2022

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s