Lube kolegowki, lubi kolegojo medijow, lubi zajimcy,

„Lěto Zejlerja a Kocora” so bliži. Składnostnje 150. posmjertnin Handrija Zejlerja (15.10.1872) a 200. narodnin Korle Awgusta Kocora (03.12.1822) přewjedu so w lěće 2022 wšelakore akcije, kotrež na skutkowanje a kulturne herbstwo wobeju wótčincow spominaja. Serbske institucije, towarstwa a zwjazki běchu namołwjene, tute lěto sobu wuhotować a swoje ideje za projekty přinošować.

Nětko je tak daloko: Móžemy Wam cyłolětny přehlad akcijow předstajić, a to na rozmołwje z nowinarjemi, akterami a zajimcami online wutoru, dnja 30. nazymnika/nowembra, serbsce w 12.30 hodź., němsce w 13.30 hodź.  

Wam steja z aktualnym stawom informacije a za wšě Waše prašenja k dispoziciji:

Clemens Škoda, referent Domowiny za kulturu a wukraj;

Jěwa-Marja Čornakec, dramaturgowka Serbskeho ludoweho ansambla;

Friedemann Böhme, wuměłski nawoda 1. serbskeje kulturneje brigady;

Rejzka Krügerowa, managerka Domowiny za projekty.

Prosymy Was wo přizjewjenje hač do póndźele, 29.11., 15 hodź. přez mejlku pola clemens.skoda@domowina.de . Dóstanjeće potom sčasom přistup do Microsoft-Teams-widejo-konferency. Tež angažowani z přihotowanskeho koła su přeprošenje dóstali. Za aktiwne wobdźělenje trjebaće jeničce kompjuter z mikrofonom a mejlowu adresu.

Pozadk: Najznaćiši wupłód dołholětneho přećelstwa basnika Zejlerja a komponista Kocora běše serbska hymna „Rjana Łužica”. Akterojo serbskeho kulturneho žiwjenja chcedźa z rjadom nadregionalnje wuznamnymi zarjadowanjemi w Sakskej a Braniborskej na Zejlerja a Kocora spominajo bytostny pokład serbskeje kultury na načasne wašnje šěršej zjawnosći spřistupnjeć. Zarjadowarjo wočakuja zajim w tu- a wukraju. K wobšěrnemu programej, kotryž budźe přichodnu wutoru prěni raz wozjewjeny, słušeja tež wosebite wjerški za skrućenje wuměny a zhromadnosće serbskich kulturnych ćělesow po cyłej Łužicy.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s