Wěcej wuměny mjazy serbski wuknjecymi w Górnej a Dolnej Łužycy – to sebje žycy Katrin  Suchec-Dźisławkowa, nowa referentka Domowiny za kubłanje a spěchowanje dorosta:  “Górne Serby dejali se wěcej z rěcu serbskego luda w Dolnej Łužycy zeznawaś – smy jaden lud a Dolnym Serbam jo wobchadanje z górnoserbšćinu w narodnem žywjenju južo normalita.” Wóna jo se něnt ze zastupnicoma Bramborskeje serbskeje rady Kathrin Šwjelineju (pśedsedaŕka) a Deliju Münschoweju (cłonk) w Dešnje wó perspektiwach serbskego kubłanja wuměniła:

“Ako kšywowy zwězk poziciju Bramborskeje serbskeje rady pódpěrujomy, až ma na kuždej šuli w serbskem sedleńskem rumje serbskorěcne póbitowaje byś respektiwnje se instalěrowaś. To płaśi z našogo wiźenja za Bramborski a Saksku. Konkretne napšawy z boku kubłańskeje politiki stata maju k pówušenju akceptance a pówabkoju wuwucowanja serbšćiny pla wótkubłarjow a wucabnikow słužyś.” W rozgronje ze županom dr. Pětšom Šurmanom, zastupujucym jadnarjom Domowiny a zastupujucym županom Marcusom Końcarjom a cłonkoma župnego pśedsedaŕstwa Francisku Albertoweju (zagronitej za młoźinske źěło) a Torstenom Makom w chóśebuskem Serbskem domje jo stojało pólěpšenje komunikacije mjazy wšyknymi akterami na pólu kubłanja w srjejźišću.

Župan župy “Dolna Łužyca”, dr. Pětš Šurman:
Žycymy sebje dalejwjeźenje kubłańskeje klawzury z lěta 2019 ako kubłańsku konferencu – župa jo dalej zwólniwa, aktiwnje sobustatkowaś, kubłańske ministaŕstwo w Potsdamje pak ma tejerownosći swójej zagronitosći wótpowědowaś. Trjebamy dorozměśe mjazy serbskimi institucijami, šulami a źiśownjami na cil a strategiju: Kótare rěcne zamóžnosći dejali sebje źiśi a młodostne pśiswójś a kak ma se wušy niwow w serbšćinje dojśpiś. Rownocasnje žycymy sebje wěcej wuměny mjazy kubłanišćami w Dolnej a Górnej Łužycy – smy jaden lud, to ma se tek w našej kubłańskej politice a praksy wótbłyšćowaś.” 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s