Pjatk wječor je so na žurli „Kulturneje fabriki”, załoženskeho domu Domowiny we Wojerecach, hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Handrij Zejler” wotměła. Třihodźinske zarjadowanje moderowaše Marcel Brauman serbsce, Dr. Beata Brězanowa, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ (RCW) je simultanje tołmačeše. 28 delegatow (połojca wjac hač před třomi lětami) přiwza towarstwo „Zahrodka z.t.” z Delnjeho Wujězda jako nowy sobustaw župy.

Předsyda towarstwa a wjesny předstejićer Frank Knobloch je aktiwity lětsa znowa załoženeho cyłka wosebje na polu wožiwjenje serbšćiny we wšědnym žiwjenju rozkładł: Kurs serbšćiny za započatkarjow-dorosćenych z Marekom Krawcom běchu hižo organizowali, jako dźěłaše Krawc hišće w Praze a nic hišće jako docent RCW.  

Wobšěrnu rozprawu wo dźěławosći župy Lubina Dučmanowa a Sonja Hrjehorjowa přednjeseštej. Potom su delegaća pod nawodm starožupanki Brigity Šramineje w tajnych wothłosowanjach wólby přewjedli. Jednohłósnje su Gabrielu Linakowu, dotalnu rěčnicu župneho předsydstwa, a Marcela Braumana, župana wot 2018 do 2019, jako župana-dwójnikow wolili. Do toho běštaj so delegatam ze swojimi planami předstajiłoj. Runje w Lěće župow a dobje regionalizacije zastupnistwa serbskeho ludu ma Wojerowska župa „jako geografisce centralna wosebitu zamołwitosć w tutym procesu. Chcemy sobu pomhać, mnohotnosć a wšelakorosć Serbstwa do žiweho cyłka wjazać – wot Łužiskich hór hač k wrotam do Berlina.”

Zhromadna narěč Gabriele Linakoweje a Marcela Braumana je w blogu župy dokumentowana:

https://hoywoy.home.blog/2021/09/19/bewerbung-um-doppelspitze-auf-hauptversammlung-sorbisch-mit-simultanubersetzung/ .

Nowa městožupanka je Lubina Dučmanowa, dotal hižo čłonka župneho předsydstwa. Tuta funkcija běše dotal njewobsadźena. Zaso zastupjeni w župnym předsydstwje su Gabriela Korchowa, Mila Libšowa a Sonja Hrjehorjowa, kotraž je zdobom regionalna rěčnica za teritorij župy. Za nowej čłonce wuzwolichu Weroniku Boswankowu a Sigrun Nazdalinu. Dalše nowe mjezwočo je stary znaty: Werner Sroka, wot 1992 hač do njedawneho referent Domowiny a něhdyši župan (1990-1998), budźe we wólbnej periodźe hač do 2024 z čłonom župneho předsydstwa. Předsyda Domowiny, Dawid Statnik, hósć hłowneje a wólbneje zhromadźizny, gratulowaše županej-dwójnikomaj a znowa wolenemu wjednistwu zastupnistwa Serbow we Wojerowskich kónčinach. Župje na teritoriju něhdyšeho wokrjesa Wojerecy přisłuša něhdźe 700 ludźi w towarstwach kaž tež jednotliwcy.  

W pisomnej rozprawjeje mjenuje so „specifiske přiznamjo našeje župy”: „njepowalna zwólniwosć k dialogej. Hranicy konfesijow, swětonahladow a politiskich stron w našej zhromadnosći rólu njehraja. A to njech tak wostanje!” Na kóncu so aktualnemu stawej rumnosćow w Domje Domowiny we Wojerecach wěnuja: Rumnosće „so tuchwilu wšitke połnje wužiwaja: z dwěmaj sobudźěłaćerjomaj serwisoweho běrowa, z projektnej managerku, regionalnej rěčnicu a referentom Domowiny. Po tym zo je so Werner Sroka jako referent za naležnosće třěšneho zwjazka na zasłuženy wuměnk podał, je Marcel Brauman jako nowinski rěčnik Domowiny a wosobinski referent předsydy pola nas zaćahnył.”

Na kóncu zarjadowanja dźakowaše so moderator a župan-dwójnik něhdyšej župance Brigiće Šraminej, zo je wona ze swojim angažementom na polu rěčneho kubłanja wjele lět bytostnje k tomu přinošowała, zo „serbšćina pola nas cyle samozrozumliwje w srjedźišću steji”.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s