Hłowna a wólbna zhromadźizna Domowiny je so sobotu dźakowano wosebitej podpěrje wyšeje šule „Marja Grólmusec”, gmejny Slepo a župy „Jakub Lorenc-Zalěski” najebać wuměnjenja pandemije w ćěłozwučowarni Němsko-Serbskeho šulskeho kompleksa w Slepom přewjedła. Na kóncu so Domowina šulerjam dźakowaše, kotřiž běchu halu za zarjadowanje přihotowali.

Nimo 103 delegatow běchu zastupjerjo medijow, mnozy hosćo ze zwjazkoweje, krajneje a komunalneje politiki, wosobiny serbskeho zjawneho žiwjenja a zwjazkarskich organizacijow přitomni. Mjez druhim staj so ministerski prezident Braniborskeje, Dietmar Woidke a sakska ministerka za kulturu a turizm, Barbara Klepsch, słowa jimałoj. Cyły dźeń móžachu delegatam widejo-postrowy reprezentantow wšěch demokratiskich stron pokazać. K tomu předležachu wjacore pisomne postrowy.

W sowjej narěči je so předsyda Domowiny, Dawid Statnik, wosebje strategiji wěnował, kak móhł serbski lud swoje potenciale w tuchwilnej změnje strukturow wučerpować. W tutym zwisku je sej wón tež za paritu mjez Delnjej a Hornjej Łužicu a paritu žonow a muži w načolnych gremijach wuprajił. Runja kulturnej awtonomiji měło so wo kubłanskej awtonomiji diskutować, ale hromadźe ze wšěmi potrjechenymi, bjeztoho zo so hnydom jedyn model faworizuje: https://domowina.blog/2021/06/12/narec-predsydy-domowiny-dawida-statnika-na-hlownej-zhromadziznje-w-slepom/ .

Na polu kubłanja schwalichu popołdnju dwaj nastorkaj. Na namjet Jana Nuka zasadźuje so Domowina, hižo na zakładźe wobzamknjenja hłowneje zhromadźizny 2019, dale za ideju serbskeho šulskeho zwjazka, kotryž so nětk tróšku konkretizuje: Wón wobjimuje projekty mjez šulemi po cyłej Łužicy, kotrež „słuža spěchowanju nałožowanja serbskeje rěče a wuwiwanja noweho narodneho wědomja”. Nimo toho budźe so zwjazkowe předsydstwo z namjetom delegata župy „Michał Hórnik”, Romana Wjesele, zaběrać, po přikładźe šulow z wosebitym profilom (sport, hudźba atd.) serbšćinu do srjedźišća stajeć. 

Hłowna zhromadźizna woleše znowa Dawida Statnika jako předsydu, z 96,1 procentom (2017: 93 procentow). Nowy městopředsyda je Hartmut Leipner (z Delnjeje Łužicy), z Hornjeje Łužicy su woni zaso Marka Hančika wolili. Po wólbach dalšich 27 kandidatow za zwjazkowe předsydstwo je nětko zaso 30 městnow tutoho gremija wobsadźenych:  https://www.domowina.de/hsb/domowina/zwjazkowe-predsydstwo/clonkiclonojo-zp/

Wobsahowje je hłowna zhromadźizna po diskusiji dźěłowe směrnicy 2021-2023 z wjac hač 60 projektami a nadawkami třěšneho zwjazka wobzamknyła. Tež dołhodobnje we wšelakich gremijach dodiskutowany namjet změnow wustawkow su delegaća přiwzali. Z tym dóstanu čłonojo-jednotliwcy wjac prawow a hłowna zhromadźizna přidatne kompetency. Wšě detaile běchu w delegatnej mapje dokumentowane:  https://www.domowina.de/fileadmin/Assets/Domowina/Material_Domowina_Bundesvorstand/2021_delegatna_internet_serbsce.pdf

Na kóncu hłowneje zhromadźizny diskutowachu a schwalichu hišće na namjet Jana Nuka, Jana Bělka, Dawida Statnika a Zale Cyžoweje tón tekst: „Hłowna zhromadźizna je sebi přezjedna, zo ranjenja, hanjenja a přisłodźenja, z kotrymiž zjednoćenstwo ,Serbski sejm’ přećiwo Domowinje jedna, wuměnu a zhromadne prócowanja wo serbske zaměry znjemóžnjeja. Pod tutymi wuměnjenjemi njewidźi Domowina žadyn zakład za dowěrliwe dźěło.”

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s