Ja sym Feliks Ričel (30) a bydlu z mojej přećelku a naju dźowku w Berlinje. Po tym zo sym swój masterowy studij politiskeje ekonomije wotzamknył, dźěłam wot započatka lěta w Mjeńšinowym sekretariaće. W běhu lěta chcu tež, w ramiku promocije, regionalne wuwiće w serbskim sydlenskim rumje přepytować. 

Kandiduju za zwjazkowe předsydstwo, dokelž chcu so za prawa a spěchowanje Serbow angažować. Lěpšiny kaž tež wužadanja narodnych mjeńšinow su so mi w běhu mojeho žiwjenja wuwědomili. Po tym zo je so naju dźowka narodźiła, sym so prašał, kak móžu jej nimo šwedšćiny a němčiny tež serbšćinu wšědny dźeń zbližić. 

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s